Tudás Műhely

Alakluló ülés

 

A működés alapját az alábbi öt területen képzeljük el: 

  • Szakmai továbbképzések: A tanodák életében amúgy is elvárásként megfogalmazott workshop szerű események kölcsönös segítése, egyfajta vállalás mindenki részére, hogy egymás workshopjain részt veszünk. A megrendezést vetésforgó szerűen képzeljük el, ezek gyakoriságát közösen jelöljük ki. Az eseményt a rendező tanoda maga szervezi elképzelésük szerint (mint ahogy azt eddig is mindenki maga oldotta meg), a szövetség révén más tanodákból érkezett szakemberek részvétele várható, mely elősegíti a hálózatosodást, s valljuk be egymástól tanulni sem szégyen. Pozitív hozadékaként megemlíthető továbbá a tanodák hálózatosodásának erősödése, a szövetség tagjainak szoros kapcsolatának alakulása és az információ átadás, mely munkánk során elengedhetetlen. 

 

  • Közös programok, események szervezése: A szövetségen belül közös programokon való részvétel, közös programok szervezése. Ötletünk is van, akár szakács versenyek, rajzversenyek stb, ezek csak a közös megegyezésen alapszanak. Nem feltétlen kell egész tanoda szinten gondolkodni, lehet csak a legjobbakat, 3-4 főt eljuttatni egy-egy eseményre. Természetesen az eseményekkel nem célunk túlterhelni a szövetségünk tagjait, elfogadható szinten tartjuk azok számát. Elősegíteni kívánjuk ezzel is a tanodák összefonódását, a gyermekeink világ látását.

 

  • Tudás megosztás: Nem titkolt célunk a tanodákban rejlő lehetőségek kiaknázása, az ott fekvő tudásanyag közös felhasználása. Elképzelésünk, egy kézzel fogható, közösen létrehozott módszertani kiadvány megalkotása, melyben az adminisztratív fontos tudnivalók mellett, a gyermekek fejlesztése során hasznos ötletek is helyet találhatnak.

 

  • Közös pályázatok: Egy pályázat beadásakor egyáltalán nem mindegy, hogy az ott szereplő gyermekek száma harminc, vagy háromszáz! Maga ez a tény az, ami előreviheti a közös ötletek pályázatban megfogalmazott céljait. Persze kell még az összefogás ereje, az érdekképviselet, de ezek is mind a tagok aktivitásától is függő dolgok. Mi hiszünk egy olyan szakmai alapokon nyugvó együttműködésben, mely előreviheti mindannyiunk tanodáját.

 

  • Rászorulók segítése, tanoda közösség: Az összefogás célja és hitvallásának fő eleme, Isten kegyelméből a tagszervezetek látókörében lévő rászorulók segítése, a szövetségen belül lévő tanodás gyermekek számára közösség megteremtése, ez által is növelve a valahová tartozás érzését bennük.Elsődleges és legfontosabb cél, olyan programok megvalósírtásának kezdeményezése, olyan együttműködések létrehozása, mely őket, a tanodás gyermekeket és családjaikat hozza előnyösebb helyzetbe, számukra nyújt új és jobb lehetőséget.