Koncepciónk

Küldetésnyilatkozat

Az „Impulzus tanodák modellprogram” elsődleges célja az élményeken (impulzusokon) alapuló fejlődés. Ennek elérésére, speciális módszertan alapján építettük fel programunkat, mely a későbbi sikerek alapja: a következő alapkompetenciák fejlesztését tűztük ki célul: értő-olvasás készség, íráskészség, matematikai készség, idegen nyelvi kompetenciák, informatikai kompetenciák, szociális kompetenciák fejlesztése, önálló tanulási képességek fejlesztése. Az első hallásra idegennek tűnő szavak mögött a sikeres élethez szükséges alapvető eszköztárak rejlenek, melyet mi egy úgynevezett Fejlődés hierarchia piramisban foglaltunk össze. Célunk, hogy a gyermekek az „élet iskolájába járjanak” és megtanulják a mindennapi élethez szükséges helyzetek szituációk kezelését, a problémák kezelésének módját. A hét alapkompetencia fejlesztése mellett a tanoda, szerintünk nem csak az iskolai tevékenységekről, hanem a játékos foglalkozásokról, kirándulásokról, impulzusokról és egy összetartó közösségről is szól. További fejlesztési területek: háztartásvezetési ismeretek, gyógypedagógiai foglalkozás, hastánc (lányoknak), fociedzések és sportfoglalkozások (fiúknak), művészeti, kreatív foglalkozás, drámapedagógiai foglalkozás.

Küldetésünknek tekintjük, hogy egyedi, átfogó és modellértékű szakmai munkát valósítsunk minden, a programban, résztvevő tanodában, a tanodák önálló identitását kialakítva és megőrizve. Az általunk létrehozott tanodai eszköztár alapja a gyermekek szeretete, az oktatási módszerek más nézőpontból történő használata, a tanodák egyediségének kiaknázása, a közösségi mag felkutatása és aktivizálása az élménypedagógiai eszközök használata és az Istenbe vetett hit, mely a tanodavilág egésze számára példaértékű mintául szolgálhat. Az Impulzus tanoda-hálózat tagjai egységes aculattal és szakmai módszertannal rendelkeznek, a módszertanunk kipróbált és eredményes, elsőként, Ibrány városában, az utóbbi években már bizonyított. Arculatunk is hűen tükrözi jelmondatunkat:

„A Tanodába járó gyerekek maguk is felfedezők, az élet felfedezői és a tanoda lehet az az iránytű, mellyel útba igazítjuk őket."

/Hajdu Zsolt/

 

Módszertani sajátosságok, életút út terv, motiváció, alapkompetencia fejlesztés, úgy véljük, ezek mind csak szavak, ha nincs mögöttük kitartó, jól átgondolt tartalom.  A mi Tanodánkba járó gyermekek egy kidolgozott, lépcsőzetes szint elrendezésű fejlesztési folyamat részeseivé válnak, melynek vége, vagyis munkánk célja: a szociálisan életképes egyén. A különböző, de egymásra épülő szintek mentén zajlik a tanodai munkánk minden nap.    

Iránytű Tanoda Fejlődéshierarchia piramis

1. Alapkompetenciák fejlesztését szolgáló tantárgyak (matematikai, írás, olvasás, informatikai, idegen nyelvi készség fejlesztés)
2. Praktikus ismeretek és önismeret elmélyítését szolgáló tárgyak  (háztartásvezetési ismeretek, drámapedagógia óra)
3. Extrakurrikuláris kínálat (közösségi tevékenységek) (hastáncfoglalkozás, sportfoglalkozások, tutorok tevékenysége)
4. Kreativitásfejlesztést és lelki egészséget támogató tevékenységek (Kreatív, kézműves foglalkozás, pszichológus foglalkozása,
5. Emberi kiteljesedésünk szintje (az összes tárgy és tevékenység hatása) 
6. Csúcs: szociálisan életképes, fejlett önismerettel és jó együttműködési készséggel rendelkező gyermekek. 

 

A koncepciót készítette: Hajdu Zsolt