Miért mi?

Mert…

  • Speciális módszertan alapján építettük fel programunkat, mely a későbbi sikerek alapja: a következő alapkompetenciák fejlesztését tűztük ki célul: értő-olvasás készség, íráskészség, matematikai készség, idegen nyelvi kompetenciák, informatikai kompetenciák, szociális kompetenciák fejlesztése, önálló tanulási képességek fejlesztése. Az első hallásra idegennek tűnő szavak mögött a sikeres élethez szükséges alapvető eszköztárak rejlenek. Célunk, hogy a gyermekek az „élet iskolájába járjanak” és megtanulják a mindennapi élethez szükséges helyzetek szituációk kezelését, a problémák kezelésének módját. A hét alapkompetencia fejlesztése mellett a tanoda nem csak az iskolai tevékenységekről, hanem a játékos foglalkozásokról, kirándulásokról, és egy összetartó közösségről is szól. További fejlesztési területek: háztartásvezetési ismeretek, gyógypedagógiai foglalkozás, hastánc (lányoknak), fociedzések és sportfoglalkozások (fiúknak), művészeti, kreatív foglalkozás, drámapedagógiai foglalkozás. Fejlesztünk a hozzánk járó gyermekek esetében olyan speciális képességeket, mint a drámapedagógiai érzék (színjátszás, közösségépítő játékok). A lányok részére, hastáncoktatás, a fiúk részére foci edzések révén egy tanodás-focicsapat megalkotása a cél. Nagy hangsúlyt fektetünk az 21.-században az informatikai kompetenciák fejlesztésére is, melynek révén a tanodába járó gyermekek mindegyikének beszerzésre kerül egy-egy tablet, mely a projekt végén jutalmul a saját tulajdonukba kerül. A tabletek rendszeres használatával és „facebook mentorunk” irányításával, esélyt teremtünk a gyermekek számra a kor kihívásainak való megfelelésre. A hozzánk járó gyermekek számára a háztartásvezetési ismeretek elnevezésű foglalkozások is sok új, iskolai környezettől eltérő lehetőséget biztosít. Magába foglalja a továbbtanulás és szakma megszerzésének motiválását, melyet hatékony és egyedi módszerekkel kívánunk elérni. A két éves program alatt több alkalommal tartunk gyár és intézménylátogatásokat, melyek keretében a gyermekek megismerkedhetnek több nyíregyházi gyárban, közép és felsőoktatási oktatási intézményben folyó munkával. Ennek a sokszínű foglalkozásnak a keretében megismerkedhetnek a gyermekek a sütés-főzés alapjaival is, s terveink szerint, a nyáresti délutánokon lehetőség lesz, közösségépítő családi szalonnasütések megvalósítására is. (a módszertani sajátosságokról a főmenü menüpontjai köz, „koncepciónk” néven találnak további információkat):

  • Mert célunk, az élményeken át megvalósuló fejlődés: a gyermekek motiválására lehetőség kínálkozik a két év alatt négy alkalommal megvalósítani kívánt kirándulások (Nagyvárad (Románia 2x), Aggtelek - Betlér (Szlovákia), Debrecen, Budapest, és nem utolsó sorban többnapos kirándulás keretében ellátogatunk Ausztria fővárosában Bécsbe is). Mindezek mellett, 2017 nyarán és 2018 nyarán megvalósítottunk egyhetes táborokat is, ahol élmények sokasága vár minden résztvevőre. A két év alatt továbbá 21 nyitott tanodai rendezvényt  megvalósítottunk meg és nem titkolt célunk volt más, velünk együttműködő tanodákat is meglátogatni.

  • Mert mindent megteszünk annak érdekében, hogy szélesítsük gyermekeink látókörét, ennek fényében tartunk kapcsolatot egy Ibrányból Ausztriába elköltözött volt diákunkkal, aki rendszeresen visszajár hozzánk, de amikor külfölfön van, élőben jelentkezik be Ausztriából. 

  • Mert a fejlesztés a személyenként, minden gyereknek egyedileg elkészített fejlesztési terv szerint folyik: emellett a tehetséggondozásra is szándékozunk figyelmet fordítani, mert szeretnénk minden gyerek esetében olyan területet találni, amiben tehetséges, amiben sikereket tud elérni, ezzel a személyiségfejlesztését is nagymértékben tudnánk segíteni, az önértékelés, énkép pozitív alakítását szolgálva.

  • Mert a tanodai foglalkozások alatt a gyermekek ösztönzésére, bevezetésre kerül a Karát pénzrendszer, melynek részleteiről a honlapon, a fenti menüsorban olvashatnak.

  • Mert a tanodás gyerekek szüleinek is fontos szerepe van a projekt sikerességében. A szülőkkel rendszeresen találkozunk, teadélután jellegű szülői összejöveteleken, a közös tennivalók megbeszélése érdekében.

  • Mert a megvalósításba bevonjuk egy felsőoktatási intézmény (Nyíregyházi Egyetem) hallgatóit: az Egyetemen működő Evangélikus Roma Szakkollégium közreműködésével a résztvevők elé követendő pozitív példát tudunk állítani. A hátrányos helyzetű gyerekkor után sikeres felnőtté vált diplomás fiatalok tutorként (pártfogó, személyes segítőként) segítik a tanodás gyerekek fejlődését együtt tanulnak, közösen vesznek részt programokon, barátként, segítő társként. (Bővebb információ a roma szakkollégium munkájáról: http://www.meersz.hu/)

  • Mert 14 fő dolgozik majd pályázatunk sikeréért, mindegyikük a maga területén megfelelő szakmai tudással, gyermek szeretettel és rátermettséggel rugaszkodik neki az előttünk álló feladatokhoz.   

  • És mert van hitünk, elképzelésünk, célunk és eszközeink.